Pát lắp âm trần đèn Panel AP-B1 Vinaled

Pát lắp âm trần đèn Panel AP-B1 Vinaled
Pát lắp âm trần đèn Panel AP-B1 Vinaled
: AP-B1
: Phụ kiện đèn led panel
: Vinaled
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
  • Mô tả sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật

Pát lắp âm trần đèn Panel AP-B1 Vinaled

Pát lắp âm trần đèn Panel AP-B1 dòng Đèn âm trần dạng tấm của hãng VinaLED

Cách lắp đặt: Sử dụng cho đèn Panel light: 300x300mm, 600x600mm (4 cái); 300x1200mm(6 cái), 600x1200mm (8 cái)

Sản phẩm đã xem

0