Khung ốp nổi đèn Led panel 600x1200 AP-FC60120W/ AP-FC60120W Vinaled

Khung ốp nổi đèn Led panel 600x1200 AP-FC60120W/ AP-FC60120W Vinaled
Khung ốp nổi đèn Led panel 600x1200 AP-FC60120W/ AP-FC60120W Vinaled
: AP-FC60120W/ AP-FC60120W
: Phụ kiện đèn led panel
: Vinaled
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 1198x601x50mm/ 1203x606x50mm
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ưu điểm sản phẩm

- Kết cấu chắc chắn

- An toàn cho người sử dụng

  • Mô tả sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật

Khung ốp nổi đèn Led panel 600x1200 AP-FC60120W/ AP-FC60120W Vinaled

Khung ốp nổi đèn Led panel 600x1200 AP-FC60120W/ AP-FC60120W Vinaled sử dụng cho đèn Panel light: PL-60120DS60/ PL-60120DW60, PL-60120DS80/ PL-60120DW80

Kích thước sản phẩm: 1198x601x50mm/1203x606x50mm

 

Sản phẩm đã xem

0