Khung ốp nổi đèn Led panel 300x1200 AP-FC30120W/ AP-FC30120S Vinaled

Khung ốp nổi đèn Led panel 300x1200 AP-FC30120W/ AP-FC30120S Vinaled
Khung ốp nổi đèn Led panel 300x1200 AP-FC30120W/ AP-FC30120S Vinaled
: AP-FC30120W/ AP-FC30120S
: Phụ kiện đèn led panel
: Vinaled
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 1203x306x50mm
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ưu điểm sản phẩm

- Kết cấu chắc chắn

- An toàn cho người sử dụng

  • Mô tả sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật

Khung ốp nổi đèn Led panel 300x1200 AP-FC30120W/ AP-FC30120S Vinaled

Khung ốp nổi đèn Led panel 300x1200 AP-FC30120W/ AP-FC30120S Vinaled sử dụng cho đèn Panel light: PL-30120DS36/PL-30120DW36/PL-30120DS42/PL-30120DW42

Kích thước sản phẩm: 1203x306x50mm

 

Sản phẩm đã xem

0