Dây điện thoại và báo cháy NTV405 Nanoco

Dây điện thoại và báo cháy NTV405 Nanoco
Dây điện thoại và báo cháy NTV405 Nanoco
: NTV405
: Cáp tín hiệu thông tin
: Nanoco
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 12 tháng
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 200m/cuộn
:
:
:
:
:
: Trắng / Đen
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 0.5 CCA mm
: PVC
:
:
: PVC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
  • Mô tả sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật

Dây điện thoại và báo cháy NTV405 Nanoco

Dây điện thoại và báo cháy NTV405 Nanoco: Dây điện thoại nhiều sợi 4 core 0.5mm

Chiều dài: 200m/cuộn

Màu trắng/ đen

 

    Thông số kỹ thuật dây điện thoại và báo cháy NTV405 Nanoco

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm đã xem

0