Dây cáp mạng Cat5e UTP NC5E-U10 Nanoco

Dây cáp mạng Cat5e UTP NC5E-U10 Nanoco
Dây cáp mạng Cat5e UTP NC5E-U10 Nanoco
: NC5E-U10
: Cáp tín hiệu thông tin
: Nanoco
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 12 tháng
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 305m/cuộn
:
:
:
:
:
: Trắng
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 0.51 CCA mm
: PE 0.91 mm
:
:
: PVC 5.1
: UTP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
  • Mô tả sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật

Dây cáp mạng Cat5e UTP NC5E-U10 Nanoco

Dây cáp mạng Cat5e UTP NC5E-U10 Nanoco: Cat5e UTP 0.51mm 4 Pairs 10% Cu 24 AWG. 

Chiều dài : 305m/cuộn

Màu trắng

 

     Thông số kỹ thuật dây cáp mạng NC5E Nanoco

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm đã xem

0