Phân phối đèn led dân dụng công nghiệp ngoài trời, led trang trí, led trần chùm chính hãng

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

 • Số 31 Hoàng Quôc Việt - Hà Nội

  0995.691.999
 • Số 5/ 85 Hạ Đình Hà nội

  0936.515.888
 • Số 947 Phạm Văn Bạch Sài gòn

  0909.961.962
 • Khách công trình dự án

  0989.487.999
 • Khiếu nại dịch vụ bán hàng

  0988.623.979

Đèn LED Âm Nước

Đèn LED âm nước bánh xe ĐỔI MÀU 18W VNL-ANBX-1803-RGB
 • Công suất: 18W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V/24V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø180x90mm
 • Ánh sáng: ĐỔI MÀU
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
1,060,000 đ
Đèn LED âm nước bánh xe ĐỔI MÀU 18W VNL-ANBX-1803-RGB
Đèn LED âm nước bánh xe 18W VNL-ANBX-1801
 • Công suất: 18W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V/24V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø180x90mm
 • Ánh sáng: Trắng/Trắng ấm
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
880,000 đ
Đèn LED âm nước bánh xe 18W VNL-ANBX-1801
Đèn LED âm nước bánh xe ĐỔI MÀU 12W VNL-ANBX-1203-RGB
 • Công suất: 12W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V/24V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø160x90mm
 • Ánh sáng: ĐỔI MÀU
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
860,000 đ
Đèn LED âm nước bánh xe ĐỔI MÀU 12W VNL-ANBX-1203-RGB
Đèn LED âm nước bánh xe 12W VNL-ANBX-1202 (Đỏ/Xanh lá/Xanh blue)
 • Công suất: 12W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V/24V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø160x90mm
 • Ánh sáng: Đỏ/Xanh lá/Xanh blue
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
800,000 đ
Đèn LED âm nước bánh xe 12W VNL-ANBX-1202 (Đỏ/Xanh lá/Xanh blue)
Đèn LED âm nước bánh xe 12W VNL-ANBX-1201
 • Công suất: 12W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V/24V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø160x90mm
 • Ánh sáng: Trắng/Trắng ấm
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
730,000 đ
Đèn LED âm nước bánh xe 12W VNL-ANBX-1201
Đèn LED âm nước bánh xe ĐỔI MÀU 9W VNL-ANBX-903-RGB
 • Công suất: 9W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V/24V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø135x90mm
 • Ánh sáng: ĐỔI MÀU
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
790,000 đ
Đèn LED âm nước bánh xe ĐỔI MÀU 9W VNL-ANBX-903-RGB
Đèn LED âm nước bánh xe 9W VNL-ANBX-902 (Đỏ/Xanh lá/Xanh blue)
 • Công suất: 9W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V/24V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø135x90mm
 • Ánh sáng: Đỏ/Xanh lá/Xanh blue
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
690,000 đ
Đèn LED âm nước bánh xe 9W VNL-ANBX-902 (Đỏ/Xanh lá/Xanh blue)
Đèn LED âm nước bánh xe 9W VNL-ANBX-901
 • Công suất: 9W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø135x90mm
 • Ánh sáng: Trắng/Trắng ấm
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
610,000 đ
Đèn LED âm nước bánh xe 9W VNL-ANBX-901
Đèn LED âm nước bánh xe ĐỔI MÀU 6W VNL-ANBX-603-RGB
 • Công suất: 6W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V/24V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø125x90mm
 • Ánh sáng: ĐỔI MÀU
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
570,000 đ
Đèn LED âm nước bánh xe ĐỔI MÀU 6W VNL-ANBX-603-RGB
Đèn LED âm nước bánh xe 6W VNL-ANBX-602 (Đỏ/Xanh lá/Xanh blue)
 • Công suất: 6W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V/24V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø125x90mm
 • Ánh sáng: Đỏ/Xanh lá/Xanh blue
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
530,000 đ
Đèn LED âm nước bánh xe 6W VNL-ANBX-602 (Đỏ/Xanh lá/Xanh blue)
Đèn LED âm nước bánh xe 6W VNL-ANBX-601
 • Công suất: 6W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V/24V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø125x90mm
 • Ánh sáng: Trắng/Trắng ấm
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
495,000 đ
Đèn LED âm nước bánh xe 6W VNL-ANBX-601
Đèn LED âm nước ĐỔI MÀU 18W VNL-AN-1803-RGB
 • Công suất: 18W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø170x200mm
 • Ánh sáng: ĐỔI MÀU
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
975,000 đ
Đèn LED âm nước ĐỔI MÀU 18W VNL-AN-1803-RGB
Đèn LED âm nước 18W VNL-AN-1802 (Đỏ/Xanh lá/Xanh blue)
 • Công suất: 18W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø170x200mm
 • Ánh sáng: Đỏ/Xanh lá/Xanh blue
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
880,000 đ
Đèn LED âm nước 18W VNL-AN-1802 (Đỏ/Xanh lá/Xanh blue)
Đèn LED âm nước 18W VNL-AN-1801
 • Công suất: 18W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø170x200mm
 • Ánh sáng: Trắng/Trắng ấm
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
800,000 đ
Đèn LED âm nước 18W VNL-AN-1801
Đèn LED âm nước ĐỔI MÀU 12W VNL-AN-1203-RGB
 • Công suất: 12W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø145x160mm
 • Ánh sáng: ĐỔI MÀU
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
580,000 đ
Đèn LED âm nước ĐỔI MÀU 12W VNL-AN-1203-RGB
Đèn LED âm nước 12W VNL-AN-1202 (Đỏ/Xanh lá/Xanh blue)
 • Công suất: 12W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø145x160mm
 • Ánh sáng: Đỏ/Xanh lá/Xanh blue
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
530,000 đ
Đèn LED âm nước 12W VNL-AN-1202 (Đỏ/Xanh lá/Xanh blue)
Đèn LED âm nước 12W VNL-AN-1201
 • Công suất: 12W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø145x160mm
 • Ánh sáng: Trắng/Trắng ấm
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
495,000 đ
Đèn LED âm nước 12W VNL-AN-1201
Đèn LED âm nước ĐỔI MÀU 9W VNL-AN-903-RGB
 • Công suất: 9W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø140x160mm
 • Ánh sáng: ĐỔI MÀU
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
520,000 đ
Đèn LED âm nước ĐỔI MÀU 9W VNL-AN-903-RGB
Đèn LED âm nước 9W VNL-AN-902 (Đỏ/Xanh lá/Xanh blue)
 • Công suất: 9W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø140x160mm
 • Ánh sáng: Đỏ/Xanh lá/Xanh blue
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
480,000 đ
Đèn LED âm nước 9W VNL-AN-902 (Đỏ/Xanh lá/Xanh blue)
Đèn LED âm nước 9W VNL-AN-901
 • Công suất: 9W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø140x160mm
 • Ánh sáng: Trắng/Trắng ấm
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
430,000 đ
Đèn LED âm nước 9W VNL-AN-901
Đèn LED âm nước ĐỔI MÀU 6W VNL-AN-603-RGB
 • Công suất: 6W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø120x125mm
 • Ánh sáng: ĐỔI MÀU
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
400,000 đ
Đèn LED âm nước ĐỔI MÀU 6W VNL-AN-603-RGB
Đèn LED âm nước 6W VNL-AN-602 (Đỏ/Xanh lá/Xanh blue)
 • Công suất: 6W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø120x125mm
 • Ánh sáng: Đỏ/Xanh lá/Xanh blue
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
380,000 đ
Đèn LED âm nước 6W VNL-AN-602 (Đỏ/Xanh lá/Xanh blue)
Đèn LED âm nước 6W VNL-AN-601
 • Công suất: 6W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø120x125mm
 • Ánh sáng: Trắng/Trắng ấm
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
345,000 đ
Đèn LED âm nước 6W VNL-AN-601
Đèn LED âm nước ĐỔI MÀU 3W VNL-AN-303-RGB
 • Công suất: 3W
 • Chất liệu: Vỏ inox 304 chống rỉ
 • Điện áp: 12V
 • Lumen: 110m/W
 • Kích thước: Ø95x65mm
 • Ánh sáng: ĐỔI MÀU
 • Cấp bảo vệ: IP67
 • Bảo hành 24 tháng
VinaLight
305,000 đ
Đèn LED âm nước ĐỔI MÀU 3W VNL-AN-303-RGB

Thương hiệu

Dự án đã triển khai

Đèn led Panel cung cấp cho đơn vị của ViettelĐèn led Panel cung cấp cho đơn vị của ViettelĐầu tháng 3/ 2016 được đơn vị thành viên của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel chọn cung cấp đèn Led Panel
Cung cấp đèn led cho thương hiệu giày EvashoesCung cấp đèn led cho thương hiệu giày EvashoesCuối năm 2015 đầu năm 2016, chúng tôi vinh dự được lựa chọn là đối tác chiến lược cung cấp đèn cho chuỗi hệ thống giày thương hiệu Evashoes, với hệ thống trên 200 cửa hàng rộng khắp từ Bắc vào Nam.
Cung cấp hệ thống đèn căn hộ chung cư 88 Láng Hạ - Hà nộiCung cấp hệ thống đèn căn hộ chung cư 88 Láng Hạ - Hà nộiSản phẩm đèn downlight , Tuýp led của chúng tôi được ưu tiên sử dụng tại căn hộ chung cư 88 Láng Hạ - Hà nội.

Kết nối với chúng tôi

Tin mới cập nhật

Cung cấp đèn led cho thương hiệu giày EvashoesCung cấp đèn led cho thương hiệu giày EvashoesCuối năm 2015 đầu năm 2016, chúng tôi vinh dự được lựa chọn là đối tác chiến lược cung cấp đèn cho chuỗi hệ thống giày thương hiệu Evashoes, với hệ thống trên 200 cửa hàng rộng khắp từ Bắc vào Nam.
Cung cấp hệ thống đèn căn hộ chung cư 88 Láng Hạ - Hà nộiCung cấp hệ thống đèn căn hộ chung cư 88 Láng Hạ - Hà nộiSản phẩm đèn downlight , Tuýp led của chúng tôi được ưu tiên sử dụng tại căn hộ chung cư 88 Láng Hạ - Hà nội.
Căn hộ chung cư Trung Hòa Nhân ChínhCăn hộ chung cư Trung Hòa Nhân ChínhDownligth, Tuýp Led là sản phẩm được lựa chọn trong danh mục nội thất chung cư NO05 Trần Duy Hưng- Trung Hòa nhân chính.

Copyright © 2017.VINA LIGHT. All Rights Reserved. Dịch vụ seo teambaphai