Phân phối đèn led dân dụng công nghiệp ngoài trời, led trang trí, led trần chùm chính hãng

Bóng Led Buld

Đèn LED bulb đuổi muỗi DUHAL 18W DAM518
 • Công suất: 18W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 60x170
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 2200K
 • Quang thông: 1200lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
198,000 đ
Đèn LED bulb đuổi muỗi DUHAL 18W DAM518
Đèn LED bulb đuổi muỗi DUHAL 5W DAM505
 • Công suất: 5W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 61x106
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 2200K
 • Quang thông: 190lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
60,000 đ
Đèn LED bulb đuổi muỗi DUHAL 5W DAM505
Đèn LED bulb cảm biến chuyển động DUHAL 5W SAN805
 • Công suất: 5W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 61x106
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 400lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
288,000 đ
Đèn LED bulb cảm biến chuyển động DUHAL 5W SAN805
Đèn LED bulb cảm biến chuyển động DUHAL 5W SAN505S
 • Công suất: 5W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 61x106
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 400lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
128,000 đ
Đèn LED bulb cảm biến chuyển động DUHAL 5W SAN505S
Đèn LED bulb cảm biến âm thanh DUHAL 5W SAN505
 • Công suất: 5W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 61x106
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 400lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
128,000 đ
Đèn LED bulb cảm biến âm thanh DUHAL 5W SAN505
Bóng đèn LED nhót DUHAL 4W đui E12 DAN901
 • Công suất: 0,5W
 • Kiểu đui: E12
 • Kích thước (ØxH)mm: 22x50
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 20lm
 • Hệ số công suất: 0,7
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
24,000 đ
Bóng đèn LED nhót DUHAL 4W đui E12 DAN901
Đèn LED bulb tròn khẩn cấp DUHAL 12W SBNL812
 • Công suất: 12W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 92x145
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 980lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
178,000 đ
Đèn LED bulb tròn khẩn cấp DUHAL 12W SBNL812
Đèn LED bulb tròn khẩn cấp DUHAL 9W SBNL809
 • Công suất: 9W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 75x125
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 1000lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
166,000 đ
Đèn LED bulb tròn khẩn cấp DUHAL 9W SBNL809
Đèn LED bulb tròn khẩn cấp DUHAL 7W SBNL807
 • Công suất: 7W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 67x120
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 570lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
156,000 đ
Đèn LED bulb tròn khẩn cấp DUHAL 7W SBNL807
Đèn LED bulb tròn khẩn cấp DUHAL 5W SBNL805
 • Công suất: 5W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 60x105
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 410lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
138,000 đ
Đèn LED bulb tròn khẩn cấp DUHAL 5W SBNL805
Bóng đèn LED bulb compact DUHAL 18W SDAD518
 • Công suất: 18W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 60x170
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 1470lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
208,000 đ
Bóng đèn LED bulb compact DUHAL 18W SDAD518
Bóng đèn LED bulb compact DUHAL 15W SDAD515
 • Công suất: 15W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 60x170
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 1230lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
Liên hệ
Bóng đèn LED bulb compact DUHAL 15W SDAD515
Bóng đèn LED bulb compact DUHAL 12W SDAD512
 • Công suất: 12W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 35x96
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 990lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
118,000 đ
Bóng đèn LED bulb compact DUHAL 12W SDAD512
Bóng đèn LED bulb sợi đốt DUHAL 6W đui E27 DAT506
 • Công suất: 6W
 • Kiểu đui: E14
 • Kích thước (ØxH)mm: 60x105
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 750lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
86,000 đ
Bóng đèn LED bulb sợi đốt DUHAL 6W đui E27 DAT506
Bóng đèn LED bulb sợi đốt DUHAL 4W DAT504
 • Công suất: 4W
 • Kiểu đui: E14
 • Kích thước (ØxH)mm: 35x96
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 500lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
68,000 đ
Bóng đèn LED bulb sợi đốt DUHAL 4W DAT504
Đèn LED chiếu điểm chân ghim DUHAL 5W DBB505
 • Công suất: 5W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 50x50
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 440lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
48,000 đ
Đèn LED chiếu điểm chân ghim DUHAL 5W DBB505
Đèn LED búp công suất cao DUHAL 30W SBHL530
 • Công suất: 30W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 155x220
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 3300lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
328,000 đ
Đèn LED búp công suất cao DUHAL 30W SBHL530
Đèn LED búp công suất cao DUHAL 18W SBHL518
 • Công suất: 18W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 135x200
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 1900lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
179,000 đ
Đèn LED búp công suất cao DUHAL 18W SBHL518
Đèn LED búp công suất cao DUHAL 15W SBHL515
 • Công suất: 15W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 114x170
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 1600lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
136,000 đ
Đèn LED búp công suất cao DUHAL 15W SBHL515
Đèn LED búp công suất cao DUHAL 12W SBHL512
 • Công suất: 12W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 100x150
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 1300lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
106,000 đ
Đèn LED búp công suất cao DUHAL 12W SBHL512
Đèn LED búp công suất cao DUHAL 9W SBHL509
 • Công suất: 9W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 84x130
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 1000lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
88,000 đ
Đèn LED búp công suất cao DUHAL 9W SBHL509
Bóng đèn LED bulb trụ DUHAL 80W SBNL880
 • Công suất: 80W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 140x290
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 8900lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
408,000 đ
Bóng đèn LED bulb trụ DUHAL 80W SBNL880
Bóng đèn LED bulb trụ DUHAL 60W SBNL860
 • Công suất: 60W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 140x290
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 6900lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
366,000 đ
Bóng đèn LED bulb trụ DUHAL 60W SBNL860
Bóng đèn LED bulb trụ DUHAL 50W SBNL850 
 • Công suất: 50W
 • Kiểu đui: E27
 • Kích thước (ØxH)mm: 140x250
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 3000K/6000K
 • Quang thông: 5700lm
 • Hệ số công suất: 0,9
 • Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
 • Cấp độ bảo vệ (IP): 44
 • Bảo hành 24 tháng
Duhal
288,000 đ
Bóng đèn LED bulb trụ DUHAL 50W SBNL850 

Thương hiệu

Dự án đã triển khai

Đèn led Panel cung cấp cho đơn vị của ViettelĐèn led Panel cung cấp cho đơn vị của ViettelĐầu tháng 3/ 2016 được đơn vị thành viên của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel chọn cung cấp đèn Led Panel
Cung cấp đèn led cho thương hiệu giày EvashoesCung cấp đèn led cho thương hiệu giày EvashoesCuối năm 2015 đầu năm 2016, chúng tôi vinh dự được lựa chọn là đối tác chiến lược cung cấp đèn cho chuỗi hệ thống giày thương hiệu Evashoes, với hệ thống trên 200 cửa hàng rộng khắp từ Bắc vào Nam.
Cung cấp hệ thống đèn căn hộ chung cư 88 Láng Hạ - Hà nộiCung cấp hệ thống đèn căn hộ chung cư 88 Láng Hạ - Hà nộiSản phẩm đèn downlight , Tuýp led của chúng tôi được ưu tiên sử dụng tại căn hộ chung cư 88 Láng Hạ - Hà nội.

Kết nối với chúng tôi

Tin mới cập nhật

Cung cấp đèn led cho thương hiệu giày EvashoesCung cấp đèn led cho thương hiệu giày EvashoesCuối năm 2015 đầu năm 2016, chúng tôi vinh dự được lựa chọn là đối tác chiến lược cung cấp đèn cho chuỗi hệ thống giày thương hiệu Evashoes, với hệ thống trên 200 cửa hàng rộng khắp từ Bắc vào Nam.
Cung cấp hệ thống đèn căn hộ chung cư 88 Láng Hạ - Hà nộiCung cấp hệ thống đèn căn hộ chung cư 88 Láng Hạ - Hà nộiSản phẩm đèn downlight , Tuýp led của chúng tôi được ưu tiên sử dụng tại căn hộ chung cư 88 Láng Hạ - Hà nội.
Căn hộ chung cư Trung Hòa Nhân ChínhCăn hộ chung cư Trung Hòa Nhân ChínhDownligth, Tuýp Led là sản phẩm được lựa chọn trong danh mục nội thất chung cư NO05 Trần Duy Hưng- Trung Hòa nhân chính.

Copyright © 2017.VINA LIGHT. All Rights Reserved. Dịch vụ seo teambaphai